Křik do ticha || 9. díl

23. května 2012 v 11:00 | Kami |  Křik do tichaYesung chlapce jemně pohladil po vlasech, ale ten ucukl. Tázavě se na něj podíval, v Ryeowookových očích se zračil němý vzdor.

"Už jsem ti říkal, že je to nemožné." prohodil Yesung jen tak mimochodem.

Wook upíral pohled z okna. Už třetí pokus o útěk selhal. I když to nebylo tak zlé, měl tady co jíst, Yesung se už čtyři dny o nic nepokusil a navíc ho utěšovala myšlenka, že Yesung stejně brzy zemře...i tak chtěl ale pryč.

"Nebo chceš, abych tě nechal zavřít zpátky do vězení?" podíval se na něj tázavě Yesung a ruku stáhl, nemělo smysl se ho dotýkat...chápal, že chlapec k jeho dotekům cítil odpor.

Ryeowook stiskl čelist, nic však neřekl. Sice chtěl pryč od něj...ale zpátky na temné, chladné, vlhké místo, kde to všechno začalo...tam nechtěl. Už nikdy.

"Tak vidíš." řekl jen Yesung. "Musím teď odejít. Zůstaň tady." dodal přísně. Sice mu bylo jedno, že utíká, stejně se nemohl dostat ven...ale nemusel celý hrad vědět, že má u sebe vězně...potřásl hlavou. Vždyť už to stejně věděli všichni, služky jsou drbny. Hodil ještě jeden pohled po chlapci sedícím na posteli, než bouchnul dveřmi.


"Myslíš, že to vyjde?" zeptal se nejistě Heechul.

"Mohlo by." přikývl Donghae, všude po nemocniční posteli ležely rozložené papíry. "Zítra už mě pustí, takže to budeme moct prozkoumat."

"A kde chceš začít?" přešel Heechul k oknu.

Donghae se zamyslel...tuhle otázku si taky mnohokrát pokládal. "Asi o Wookova domu. A pak prostě půjdeme a budeš říkat, co poznáváš. Podle toho příběhu, psal Ryeowook Stříbrné město podle města našeho, i když samozřejmě zidealizovaně...ale některé budovy nebo místa by mohla být identická. Ty bychom pak mohli vyzkoušet, jestli by jimi nešlo projít."

"Za zkoušku to stojí." přikývl Heechul. "I když nevím...ten strom měl přímou spojitost s Ryeowookem. Nebylo by lepší se nejdřív poohlédnout po místech z jeho osobního života, než začneme pobíhat po městě?"

Donghae mlčel. Už viděl, jak se vloupává do bytu k tomu ožralovi... "Dobře." řekl nakonec. Přece jen to bylo pravděpodobnější...a jestli je Ryeowook fakt v té jeho zemi...měl by si pospíšit. Pak se ale pousmál, nemůže to přece být tak zlé, vždyť to Ryeowook stvořil jako ideální místo.

"Co se tak blbě usmíváš?" nechápal Heechul, který po něm střelil pohledem.

Donghaeho úsměv se prohloubil. "Jen si tak říkám, že Ryeowookovi asi musí být fajn, když se ocitl uprostřed svých nejúžasnějších představ."

Heechul pozvedl obočí. "Asi je načase, abych ti něco o Stříbrném městě pověděl."


Ryeowook se nenápadně rozhlédl po chodbě. To si Yesung fakt myslel, že zůstane v pokoji, když mu dal takovou příležitost zkusit znovu utéct? Rychle se schoval za zeď, když vzadu prošla chodbou jedna ze služebných. Sám věděl, že nemá šanci...ale on se tak hrozně nudil! Nebylo tam co dělat. Tak se bavil vytáčením Yesunga. Sice věděl, že ponese následky...ale prostě musel něco dělat.

Sklouzl dolů po schodech, v této části hradu se už po třech útěcích vyznal. Dokonce měl i teorii, že ta jedna z chodeb vede ven. A i kdyby se mu utéct nepovedlo...přidá do mapy ve své hlavě pár dalších míst. A až bude mít hrad zkompletovaný, už ho ani Zákonodárci-ZÁKONODÁRCI! Rychle skočil za velkou skříň z tmavého dřeva, když zaslechl těžké kroky zpoza rohu. Jak mohl tak polevit v opatrnosti?! Ta skříň ho neschová. Rychle se rozhlédl. Jedna cesta tam vedla. Kroky se blížily. Zaúpěl a začal sbíhat po vlhkých schodech. Vůbec se mu ta cesta nelíbila, byla tam moc velká tma a zima...

Polkl, když ho bodl do nosu pach plísně. Bylo to jasné - běží směr vězení. Měl by to otočit a to rychle! Kroky ale směřovaly za ním. Bral schody po dvou, i když věděl, že běží do pasti, u cel bude hlídka také. V tu chvíli, jen pár metrů od hlavní chodby dole, mu padl pohled na jeho záchranu - výklenek ve stěně, pokud se zákonodárci nebudou moc rozhlížet, nebude v tmavomodré košili a černých kalhotách, co mu vnutil Yesung, vidět.

Ale v tu chvíli se plán na úkryt zhroutil. Ryeowook měl pocit, že mu srdce vynechalo několik úderů. Nemohl si vzpomenout, jak se dýchá. Hlavní chodbou, do které už bylo vidět, vedl Zákonodárce mladého muže v poutech a otrhané košili...

"Kibume?!" vyklouzlo mu a vůbec mu nedošlo, že se tím prozradí.

Chlapec v poutech ztuhl a pak překvapeně vzhlédl a v očích mu zablesklo. "Tak jsem tě našel, Ryeowookie..." řekl tiše, jako by nemohl věřit vlastním slovům.

"Pohyb!" strčil do něj prudce Zákonodárce, co ho vedl.

Ryeowook zůstal zkameněle zírat, ale to už kroky dorazily až k němu.

"Hej ty, co tady děláš?!" zakřičel jeden ze Zákonodárců.

"Já-" zasekl se, byl tak šokovaný přítomností přítele, že se nezmohl na slovo...co tady Kibum dělá?! Ta jeho slova...přišel si pro něj?! Mimo slepou zónu? Kibume...

"Wooku, uteč!" zakřičel ještě Kibum, kterého táhli dál do hloubky vězení a hned na to se ozvala tupá rána, jak ho pravděpodobně Zákonodárce uhodil.

Až teď se Ryeowook probral, co tu dělá Kibum, zjistí později, teď musí pryč! Otočil se, prosmýkl se mezi Zákonodárci, kteří takovou rychlost nečekali a už prchal nahoru po schodech, začínalo to vypadat dobře - když narazil do osoby, vycházející zpoza rohu. Než stihl upadnout, zachytily ho dvě silné paže.

"Slyšel jsem nějaký povyk z vězení..." ozvalo se nad ním ledovým hlasem. "...mělo mi rovnou dojít, že v tom máš prsty."
Ryeowook strnul strachem.

"Pane!" ozvalo se za nimi zaraženě.

"V pořádku." řekl chladně Yesung směrem k Zákonodárcům. "Já už ho potrestám." ušklíbl se krutě, chytil zkamenělého Ryeowooka za paži a táhl ho směrem z vězení.

Ryeowookovi bilo srdce až v krku. Ten tón...jak mohl během pár dní klidu zapomenout, jak moc je ten člověk děsivý? A čeho je schopný? Ani netušil, jak došli zpět do Yesungových komnat, kolena se mu tak třásla, že byl sotva schopný se udržet na nohou.

Yesung ho pustil a posadil se do křesla. Ukazováčkem a palcem se mnul kořen nosu.

"Co na slovech "zůstaň tady" přesně nechápeš?" zeptal se otráveně.

Ryeowook se nezmohl na slovo, celý se třásl. Jak ho chce Yesung potrestat? ...Udělá to zase? Chtěl couvnout, ale nohy ho neposlouchaly.

Yesung vzhlédl, když Ryeowook neodpovídal a dech se mu zadrhl v hrdle. Chlapec se třásl po celém těle a upíral na Yesunga velké vyděšené oči, ze kterých vytékaly dva pramínky horkých slz. Yesunga bodlo u srdce...to se ho fakt tak bojí?

"Pojď sem..." vzdychl Yesung, zatímco ho zaplavovala vlna touhy to malé dokonalé stvoření nějak utěšit.

Ryeowook se neodvážil neposlechnout. Už věděl, že s každým vzdorem to jen víc bolí. Donutil nohy k pohybu a udělal pár vrávoravých kroků směrem k Yesungovi. Ten ho prudce chytl za paži, až Ryeowook zděšeně vyjekl, a stáhl si ho k sobě na klín, kde sevřel to chvějící tělo v pevné náruči. Proč jen nechápeš, že už ti nikdy nechci ublížit? Že se tak moc nenávidím za to, co jsem udělal?

"Neplač..." zašeptal jen, když cítil, jak se tělo v jeho náruči chvěje v pravidelných vzlykách.

Ryeowook nechápal, co se to děje...řekl, že ho potrestá...tak proč se chová takhle? Ještě nějakou chvíli vydržel strnule sedět a nechat stékat slzy...pak ale zavřel oči a doslova se zhroutil do té hřejivé náruče. Tiskl k sobě oční víčka...mohl si nalhávat, že je to někdo jiný. Že to není ten, co mu tak moc ubližoval. Jen jedna malá lež...to je přeci malá cena, ne? Za ten náhlý pocit bezpečí, který poskytuje náruč nepřítele. Možná to zní absurdně...ale po tom všem co zažil...bylo obětí něco, čeho si cenil víc než svého bezcenného života. A tak jen tiše seděl se zavřenýma očima a malou lží a tiskl se k tomu horkému tělu.

"Proč je tady Kibum?" zašeptal asi po čtvrt hodině mlčení do Yesungovy košile.

"Kdo je Kibum?" zeptal se Yesung stejným tónem, aby chlapce nevyděsil...tak moc se bál...odhadoval, že jen co by ho pustil, utekl by. Proto ho nepouštěl.

"Ten vězeň, kterého vedli, když jsem byl dole..."

"Jo ten." problesklo Yesungovou myslí pochopení. "Pokusil se dostat do hradu."

Wook lehce zvedl oči k Yesungově tváři, leskla se v nich jiskřička naděje. "To není tak zlé provinění, ne?"

Yesungovi se na tváři objevil úšklebek. "Ne, ale jak se zjistilo se, je neregistrovaný a je to zloděj, který strávil celý život ve slepé zóně...to už JE zlé provinění."

"Jaký je trest?" špitl Ryeowook rozechvěle.

Yesung na něj jen mlčky upíral pohled. Jaký by asi tak mohl být trest, Ryeowookie? Jen málokdy se někdo takový dostane do rukou spravedlnosti. A z jeho smrti se pak dělá výstraha ostatním.

"Ne..." hlesl Ryeowook, když mu to došlo. "To ne..."

"To jsou zákony." pokrčil Yesung rameny.

Ryeowookovi se do očí zase začaly vkrádat slzy. Kibum zemře. Kvůli němu.

Wook zvedl k Yesungovi uslzený pohled. "Ne...prosím..."

Yesung jen pozvedl obočí v natrénovaném tázavém výrazu, zatímco mu za tou maskou vířilo nespočet emocí. Bolest nad chlapcovým pláčem. Zmatení z neznámého vězně. Žárlivost - tak ohromná žárlivost, když viděl, jak na vězni Wookiemu záleží...

"Prosím..." zašeptal znovu Ryeowook, i když věděl, že je to beznadějné.

"Nemůžu jen tak odpouštět provinění, neboť-" začal Yesung, ale nedořekl, když Ryeowookovy ruce vystřelily k jeho tváři a přitáhly si ji blíž, aby se jejich rty setkaly. Yesung nebyl schopen pohybu.

Ryeowook drtil jeho rty v nekompromisním polibku a potlačoval hořkost, která jím prostupovala...vždyť už teď je z něho děvka, tak co se změní? Prostě dá tomu muži, Yesungovi, co chce a bude doufat, že by se dal nějak obejít zákon...Kibum mu zachránil život...nemůže ho nechat jen tak zemřít, když s tím může něco dělat. Ruce sklouzly k Yesungově košili, kde prsty začaly ihned rozepínat knoflíčky, až konečně vklouzl dlaněmi pod ní a začal prozkoumávat jeho hruď. Zavadil o bradavku, kterou stiskl v prstech. Yesungem projela vlna neuvěřitelného vzrušení, zasténal chlapci do úst a konečně se probral z počátečního šoku. Tohle přece nemůže znovu dopustit! Prudce chytil Ryeowooka za ramena a odtáhl ho od sebe. Chlapec vypadal překvapeně. Yesung se díval do jeho uslzené a nechápavé tváře, zatímco tam sám seděl s rozepnutou košilí, rychle se zdvihající hrudí a pootevřenými rty. To mu na tom vězni až TAK záleží? Žárlivost bodala ještě víc.

Ryeowook ho pozoroval a nebyl si jistý, co má tohle znamenat. V tu chvíli stisk na jeho ramenech zesílil, muž ho zvedl ze svého klína, vstal, a Ryeowooka posadil zpět do křesla, samotného. Obrátil se k němu zády a začal si zase zapínat košili. Ryeowook se teď třásl ještě víc než před tím...teď si dovolil fakt už moc. Yesung se na něj otočil, opět s ledovým pohledem. Vztáhl k němu ruku, Ryeowook přivřel oči v očekávání rány. Ta ale nepřišla. Místo ho horká dlaň pohladila po tváři a palec setřel stékající slzu.

Prudce otevřel oči a Yesungova ledová tvář roztála v lehkém úsměvu. "Něco s tím udělám." zašeptal ještě, než pohladil chlapce jemně po vlasech a zamířil ke dveřím.

 


Komentáře

1 Girl with devil's smile | Web | 23. května 2012 v 12:01 | Reagovat

*nenápadne píše komentár z počítača na praxi..ale inak sa tvári, že je zahľadená do textu o daniach .. Ó, áno, tá daň z príjmu, to znie fakt super xD*
Aké tehly? Vážne neviem..o čom hovoríš.. :D *jednu schováva práve pod stôl. Ale opäť veľmi, veľmi nenápadne*
Ohoho...perfektný diel ^ ^ Z Yesunga už nie je také hovädo, to sa mi páči. Akosi sa nám polepšil.. Dobrý chlapec xD Jashin ho chráň, ak by sa ešte pokúsil ublížiť Wookiemu. A to.. že sa Kibum vyhne trestu.. treba brať za samozrejmosť *že áno? xD*. Teda ak si to nechce u Ryeowooka posrať ako už fakt vážne. :D Teším sa na pokračovanie :-) .. Hádam tam už nebudú nejaké nervydrásajúce a tehly potrebujúce situácie :DD

2 Katy-chan | Web | 23. května 2012 v 12:22 | Reagovat

Jupíííí!!!
Yesungie nám konečně taje jako sníh na jaře!!!
Myslím, že Kibum by se dostal z vězení i bez pomoci, když chtěl dovnitř musí vědět i jak ven ;)
A snad Hae a Chul pomohou Wookiemu najít cestu zpátky...
Těším se teda na další díl, takže by tu měl být co nejdříve :)

3 Hatachi | 23. května 2012 v 17:48 | Reagovat

To byl moc krásný díl. Yesung konečně dostal rozum a neubližuje Wookiemu. Doufam že pomůže Kibumovi z vězení,už kvůli Wookiemu. Snad Haemu a Chulímu ten plán vyjde a pohnou si se záchranou Wookieho... Moc se těšim na další díl...

4 Syrinox | 23. května 2012 v 18:35 | Reagovat

Kyyyyyy waaaaah to bylo úžasný! Dokonalý... a ten konec... tak roztomilý... Kyaaa, Yesung se nám mění... Jen doufám, že to zase neposere... To by mě teda hodně, ale hodně nasral :D Jinak dokonalost, jako obvykle :D

5 Kaoru (Yumi) | 23. května 2012 v 21:51 | Reagovat

Jako skvělí dílek dokonce tak skvělý že se líbí i mé sestřence:) heh?:) No fakt!:) Tak jako očekávám co nejdřív další dílek!:) Prosíím!:)

6 Jiki G | 27. května 2012 v 15:08 | Reagovat

oow užasný díl....ale teď...jestli se KiBumovi neco stane tak si te najduu !!!  xDDD heh pardoon menší ulet xD nevadí...super už se teším na další díl xD

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

Děkujeme, že navštěvujete náš blog. V případě jakéhokoli dotazu či připomínky klidně kontaktujte kteroukoli z nás - kontaktní údaje naleznete zde.
|
Pokud si chcete přečíst starší články nebo si vyhledat něco konkrétního, můžete využít archiv článků nebo vyhledávání.
|

Veškeré povídky i grafika jsou autorským dílem, proto prosíme, abyste tuto skutečnost resperkovali a kopírovali pouze se zdrojem.

Využíváme youtube | google | tumblr | instagram | facebook | ask.fmlayout by: purple-line.blog.cz

Výsledek obrázku pro heechul gifVýsledek obrázku pro taemin gifVýsledek obrázku pro daehyun gifVýsledek obrázku pro hongki gif

~icons by iconarchive.com~